Với TimeNow24, đồng hồ trực tuyến, bạn có thể tìm ra thời gian chính xác của vị trí của bạn. Đồng hồ nguyên tử thật sự, trang web miễn phí của chúng tôi cung cấp cho địa phương thời gian chính xác. Với TimeNow24, bạn sẽ luôn luôn đúng giờ!

Thời gian chính xác là:

TimeNow24, trình bày
TimeNow24, trình bày

What time is it? Đồng hồ của máy tính của bạn không có thời gian? Bây giờ là mấy giờ? Với TimeNow24, đúng đồng hồ nguyên tử trực tuyến, xem miễn phí thời gian hiện tại và cuối cùng có thời gian nguyên tử chính xác. Cho dù bạn có một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, các địa phương thời gian sẽ xuất hiện trong một cái nháy mắt.

Thời gian mặt trời là Đồng hồ thế giới

Trong lịch sử, chính xác thời gian đã được định nghĩa với việc sử dụng các sundials. Một thời gian tương ứng với một ngày 1/24, 1/24 của một khoảng thời gian giữa hai đoạn của mặt trời ở đỉnh cao. Nhưng Đồng hồ thế giới này để tính toán thời gian phổ quát là không chính xác vì thời gian quay của Trái Đất thay đổi chút ít trong những năm qua.

Thời gian chính xác với múi giờ

Một múi giờ là một khu vực của thế giới, nơi thời gian pháp là như nhau ở khắp mọi nơi. Ý tưởng ban đầu là để phân chia trái đất thành 24 múi giờ có cùng kích thước. Khu vực đầu tiên là tập trung vào các kinh tuyến Greenwich kinh độ 0. Khi có người di chuyển từ một múi giờ khác, giờ địa phương ngày càng tăng (từ tây sang đông) hoặc giảm (từ đông sang tây ) cho một giờ.

Thời gian nguyên tử, thời gian chính xác và địa phương

Đồng hồ nguyên tử hay thời gian nguyên tử là một quy mô thời gian dựa trên định nghĩa của thứ hai sử dụng đồng hồ nguyên tử để thiết lập các tiêu chuẩn thời gian sử dụng trên toàn thế giới. Thứ hai được xác định vào năm 1967 tại Đại Hội lần thứ 13 về Cân nặng và Đo lường. Bởi vì mất 3 600 giây cho một giờ.